Chuyên viên thu nợ qua điện thoại

Chuyên viên thu nợ qua điện thoại

Work Location: Ha Noi

Job type: Part-Time

Posted: 21-11-2017

Salary: Competitive

Job Description

- Nhận danh sách khách hàng nợ tín chấp từ cấp trên phê duyệt.
- Triển khai đánh giá khoản nợ và đưa ra phương án xử lý nợ hiệu quả
- Gọi điện cho khách hàng yêu cầu thanh toán các khoản nợ .

Job Requirements

Chia sẻ trong quá trình phỏng vấn

APPLY RESUME

Please complete some field in below. Thank you !

Sign In

Choose one of the following sign in methods.