Giam Doc Nong Truong

Giam Doc Nong Truong

Work Location: Kieng Giang

Job type: Full-Time

Posted: 04-12-2017

Salary: 30 - 35 VND / Annually

Email: linh.chu@40hrs.vn

Job Description

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, quản lý điều hành dự án Nông trường rau sạch khi được Tổng Giám đốc phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh của dự án.

- Nắm vững, cập nhật thông tin, xây dựng và kiểm soát quy định về trồng trọt theo tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng.

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và thực hiện các kế hoạch phát triển của dự án.

- Xây dựng định mức công việc và chi phí cho từng mô hình tổ chức, mô hình cây trồng, công nghệ cân đối với sản phẩm, quy mô dự án. - Có khả năng huy động nguồn nhân lực cần thiết để tiến hành thực hiện dự án.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược phát triển dự án.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo

Job Requirements

- Kỹ sư Nông nghiệp (Khoa học cây trồng, Công nghệ Sinh học, Bảo vệ Thực vật, Giống…)

- Liêm chính, trung thực; Thái độ làm việc chuyên nghiệp, Tuân thủ và trách nhiệm cao trong công việc.

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự 03 năm trở lên; có ít nhất 5 năm làm trong ngành sản xuất nông nghiệp.

- Có kỹ năng Kiểm soát hệ thống sản xuất đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và các công nghệ áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế. - Kỹ năng phân tích, tổ chức và xây dựng đội ngũ.

- Có kỹ năng quản lý, phân công và giám sát công việc. Có khả năng lập kế hoạch và triển khai công việc theo kế hoạch.

- Có thể tự tổ chức, triển khai và quản lý công việc với mức giám sát/hướng dẫn.

- Kĩ năng tin học văn phòng

Jobs You May Be Interested

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.