Giám đốc Trung tâm Đào tạo - VinFast

Giám đốc Trung tâm Đào tạo - VinFast

Work Location: Ha Noi

Job type: Full-Time

Posted: 02-11-2017

Salary: Competitive

Email: ngoc.mai@40hrs.vn

Job Description

Chủ trì điều hành Trung tâm Đào tạo của Vinfast cho 02 ngành: Kỹ thuật viên cơ khí công nghiệp và kỹ thuật viên cơ điện tử theo chủ trương của Tập đoàn Vingroup.

Xây dựng bộ máy tổ chức của Trung tâm và tuyển dụng lực lượng nhân sự phù hợp cơ cấu tổ chức và đáp ứng các yêu cầu về năng lực theo từng vị trí nhằm bảo đảm tiến độ đào tạo theo yêu cầu của Tập đoàn Vingroup và phù hợp với các tiêu chí của chương trình dạy nghề theo tiêu chuẩn Đức dựa trên nội dung hợp tác giữa Vingroup và Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam).

Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tuyển sinh học viên đúng quy trình, đảm bảo minh bạch, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Tập đoàn.

Liên kết với các bộ phận có trách nhiệm liên quan để chuẩn bị cơ sở vật chất cho trung tâm đào tạo đảm bảo tiến độ theo chủ trương của Tập đoàn Vingroup (bao gồm máy móc, thiết bị), đồng thời tổ chức vận hành và bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.

Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên có phẩm chất và năng lực tốt, xây dựng văn hóa của Trung tâm đào tạo “Sâu về lý thuyết, giỏi về thực hành,có  tác phong nhanh nhẹn, chuẩn mực”.

Tổ chức vận hành Trung tâm đào tạo đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng, tài chính, … và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhà máy của Vinfast.

 

 

Job Requirements

Trình độ kỹ sư trở lên chuyên ngành cơ khí công nghiệp/ cơ điện tử

Có từ 10 năm trở lên kinh nghiệm sản xuất thực tế và quản lý, kinh nghiệm đào tạo.

 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo; Biết tiếng Đức là một lợi thế.

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.