Giáo viên đào tạo ngành cơ khí công nghiệp (dạy lý thuyết)

Giáo viên đào tạo ngành cơ khí công nghiệp (dạy lý thuyết)

Work Location: Ha Noi

Job type: Full-Time

Posted: 26-10-2017

Salary: Competitive

Job Description

Xây dựng kế hoach và tổ chức đào tạo học viên theo tài liệu chuẩn của trung tâm đào tạo và định hướng của tập đoàn

Tổ chức lớp học, quản lý và giám sát học viên theo qui định của trung tâm đào tạo và của tập đoàn

Tham gia tổ chức tuyển sinh, sát hạch với trung tâm, AHK (nếu có yêu cầu điều động)

Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo đảm bảo đủ học viên tốt nghiệp và có chất lượng để có thể tham gia vào nhà máy sản xuất của VINFAST sau khi kết thúc 2.5 năm đào tạo

 

Thể hiện là người giáo viên gương mẫu, luôn luôn nhiệt tình hướng dẫn học viên, minh bạch trong thi cử (nếu được điều động) và có tinh thần tập thể giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng Trung tâm đào tạo đạt hiệu quả cao nhất

Job Requirements

Yêu cầu:

- Hiểu sâu về lĩnh vực kỹ thuật cơ khí công nghiệp đặc biệt là yêu cầu về lý thuyết

- Trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành về cơ khí công nghiệp

- Ít nhất 1 năm trở lên kinh nghiệm giảng dạy đặc biệt là các kỹ năng mềm trong giảng dạy (kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian, kiểm soát quy trình...)

- Ít nhất 2 năm trở lên kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất (kỹ thuật, bảo dưỡng, nhà máy sản xuất)

- Ít nhất 1 năm trở lên kinh nghiệm quản lý

- Ít nhất 1 năm trở lên kỹ năng phối hợp làm việc với các bộ phận khác

- Có kiến thức thực hành về máy công cụ ((Máy tiện, Máy phay, Máy khoan, Máy ép...)

- Có kinh nghiệm về quản lý dự án (tham gia ít nhất 1 lần dự án lắp đặt dây chuyền sản xuất/bộ phận kỹ thuật

 

Ngoại ngữ: Biết tiếng Anh hay tiếng Đức là một lợi thế

APPLY RESUME

Please complete some field in below. Thank you !

Sign In

Choose one of the following sign in methods.