Kế toán trưởng

Kế toán trưởng

Work Location: Bac Ninh

Job type: Full-Time

Posted: 07-12-2017

Salary: Negotiate

Email: van.nguyen@40hrs.vn

Job Description

Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận doanh của Cty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.

- Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

- Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.

- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .

- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.

- Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.

- Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chánh ngắn hạn.

Job Requirements

1. Trình độ học vấn/chuyên môn:

– Tốt nghiệp đại học Kế toán

– Kiểm toán, Tài chính. Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng (Nghe - nói - đọc - viết) Chứng chỉ đào tạo kế toán trưởng

– Vi tính văn phòng tương đương B trở lên.

2. Kinh nghiệm:

– Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong vị trí Kế toán.

– Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

3. Phẩm chất cá nhân:

– Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

– Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình công tác.

– Sáng tạo trong công việc.

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.