Marketing Manager

Marketing Manager

Work Location: Ha Noi

Job type: Full-Time

Posted: 26-10-2017

Salary: Competitive

Email: anh.nguyen@40hrs.vn

Job Description

- Chịu trách nhiệm về mảng tăng trưởng người chơi mới, thông qua việc xây dựng các chương trình, chiến dịch marketing phù hợp cho từng giai đoạn phát triển sản phẩm. - Làm việc với các agency, các đối tác sản xuất nội dung ở tất cả các khâu, từ lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch, thực thi và vận hành toàn bộ các hoạt động marketing cho sản phẩm.

- Trực tiếp vận hành và chịu trách nhiệm toàn bộ các dự án, từ khâu lên kế hoạch, chi phí, làm việc với đối tác, điều phối các phòng ban nội bộ, theo dõi và chỉnh sửa dự án theo từng giai đoạn, đảm bảo đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra.

- Quản lý chi phí các dự án, đảm bảo việc sử dụng chi phí được hiệu quả.

- Làm việc trực tiếp với các KOLs, Influencers, Agency, Supplier …. Để xây dựng và vận hành các chiến dịch marketing. 

Job Requirements

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc ở các agency, nhãn hàng về mảng truyền thông, quảng cáo.

- Có kĩ năng ngoại ngữ tốt, phù hợp với môi trường làm việc quốc tế với các đối tác nước ngoài.

- Có khả năng lên kế hoạch, triển khai và thực thi chi tiết tốt các hạng mục công việc cụ thể trong từng dự án.

- Có kiến thức cơ bản, có đam mê về mảng game và marketing, chịu áp lực và tiêu chuẩn công việc cao, có kĩ năng làm việc độc lập lẫn làm việc nhóm tốt.

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.