Priority Relationship Manager

Priority Relationship Manager

Work Location: Ha Noi

Job type: Full-Time

Posted: 21-11-2017

Salary: Competitive

Job Description

CÓ kinh nghiệm làm khách hàng VIP tại các ngân hàng hoặc làm đối tác của các công ty BHNT ngồi tại các ngân hàng

Job Requirements

Chia sẻ trong quá trình phỏng vấn

APPLY RESUME

Please complete some field in below. Thank you !

Sign In

Choose one of the following sign in methods.