Trưởng phòng Marketing - VinID

Trưởng phòng Marketing - VinID

Work Location: Ha Noi

Job type: Full-Time

Posted: 20-11-2017

Salary: Competitive

Email: ngoc.mai@40hrs.vn

Job Description

-          Kinh nghiệm: >5 năm làm MKT (Director/Senior Manager level), có ít nhất 2 năm liên tục làm TP MKT ở 1 thương hiệu có tầm quốc gia, giúp thương hiệu này phát triển vượt trội trong giai đoạn đó.

-          Kinh nghiệm giúp 1 thương hiệu nhỏ thành thương hiệu vừa / lớn (như trà Phúc Long, TGDD) sẽ phù hợp hơn là trải nghiệm duy trì 1 thương hiệu đã quá hoàn thiện (như Citibank hay Vinamilk)

-          Kinh nghiệm lãnh đạo 1 phòng MKT ít nhất 5 nhân viên full-time, triển khai nhiều hoạt động off-line, chạy chương trình lớn.

-          Sinh năm: tầm 84-88

 

-          Lương: 40-80tr, tùy năng lực

Job Requirements

-          Kinh nghiệm: >5 năm làm MKT (Director/Senior Manager level), có ít nhất 2 năm liên tục làm TP MKT ở 1 thương hiệu có tầm quốc gia, giúp thương hiệu này phát triển vượt trội trong giai đoạn đó.

-          Kinh nghiệm giúp 1 thương hiệu nhỏ thành thương hiệu vừa / lớn (như trà Phúc Long, TGDD) sẽ phù hợp hơn là trải nghiệm duy trì 1 thương hiệu đã quá hoàn thiện (như Citibank hay Vinamilk)

-          Kinh nghiệm lãnh đạo 1 phòng MKT ít nhất 5 nhân viên full-time, triển khai nhiều hoạt động off-line, chạy chương trình lớn.

-          Sinh năm: tầm 84-88

 

-          Lương: 40-80tr, tùy năng lực

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.