Back End Engineer

Back End Engineer

Work Location: Ho Chi Minh

Job type: Full-Time

Posted: 25-08-2020

Salary: Negotiate

Email: luan.vo@40hrs.vn

Job Description

 Phát triển các tính năng backend sử dụng Restful API

● Tách monolithic sang kiến trúc microservices

● Viết API cho client-side (mobile, webapp, third-party)

● Thiết kế và cải tiến cấu trúc cơ sở dữ liệu

● Phân tích tìm lỗi logic tìm ẩn và cải thiện hiệu năng của hệ thống.

● Viết code chất lượng: rõ ràng, đơn giản dễ hiểu và có khả năng mở rộng.

● Viết unit-test, integration test cho hệ thống.

● Xây dựng một số module/ thư viện dùng chung.

● Tham gia review code cho các thành viên trong team

● Hiểu sâu nghiệp vụ sản phẩm

● Hỗ trợ sale về mặt kỹ thuật và đào tạo cho các bạn trình độ Fresher/Junior/Middle

● Xây dựng văn hóa làm việc nhóm tốt: có sự khiêm tốn, cam kết, hài hước và hỗ trợ. 

Job Requirements

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm viết API Restful với NodeJS sử dụng ExpressJs

● Nắm vững ES6 và Typescript

● Nắm vững kiến thức cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL, Postgres và hệ dữ liệu không quan hệ MongoDB. Phân tích SQL chậm và cải thiện và thay đổi cấu trúc csdl khi cần thiết.

● Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với ORM như Sequelize...

● Có kinh nghiệm làm việc, thiết kế hệ thống microservices với hiệu suất và khả năng mở rộng cao.

● Có kiến thức và kinh nghiệp về CI/CD, Kubernetes, Docker và AWS/GCP services

● Sử dụng một số tools để tracking và phân tích bottleneck của hệ thống.

● Có kinh nghiệm viết unit-test sử dụng Jest, Jasmine, Mocha, ...

● Viết tài liệu API

● Làm việc tốt với Git

● Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.

● (Plus) Có kinh nghiệm lập trình Python/Golang

● Cởi mở, dễ trao đổi, tranh luận trên tinh thần đóng góp team / sản phẩm.

● Trung thực, cẩn thận và tập trung trong công việc. 

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.