Brand Manager

Brand Manager

Work Location: Ho Chi Minh

Job type: Full-Time

Posted: 13-08-2018

Salary: 20,000,000 - 25,000,000 VND / Monthly

Email: nga.le@40hrs.vn

Job Description

  • Xây dựng phương và triển khai thực hiện, kiểm soát nhãn hàng
  • Hoạch định việc nghiên cứu thị trường (NCTT), tổ chức thực hiện, giám sát, nhập liệu, báo cáo kết quả NCTT nhãn hàng mình quản lý
  • Theo dõi chặt chẽ tình hình tiêu thụ, ở từng khu vực thị trường và đề xuất giải pháp marketing thúc đẩy doanh số luôn tăng trưởng tốt
  • Thu thập thông tin thị trường cho việc xây dựng phương án chiến lược, chương trình marketing nhãn hàng.
  • Theo dõi liên tục tình hình thị trường cạnh tranh, đề xuất kịp thời các giải pháp đối phó

Job Requirements

  • Tốt nghiệp Đại Học Marketing, Quản trị kinh doanh
  • 02 năm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm bên ngành FMCG
  • Kỹ năng Giao tiếp và leadership tốt
  • Anh Văn giao tiếp tốt

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.