Brand Manager | 40HRS

Brand Manager

Work Location: Ho Chi Minh

Job type: Full-Time

Posted: 13-08-2018

Salary: 20,000,000 - 25,000,000 VND / Monthly

Email: nga.le@40hrs.vn

Job Description

  • Xây dựng phương và triển khai thực hiện, kiểm soát nhãn hàng
  • Hoạch định việc nghiên cứu thị trường (NCTT), tổ chức thực hiện, giám sát, nhập liệu, báo cáo kết quả NCTT nhãn hàng mình quản lý
  • Theo dõi chặt chẽ tình hình tiêu thụ, ở từng khu vực thị trường và đề xuất giải pháp marketing thúc đẩy doanh số luôn tăng trưởng tốt
  • Thu thập thông tin thị trường cho việc xây dựng phương án chiến lược, chương trình marketing nhãn hàng.
  • Theo dõi liên tục tình hình thị trường cạnh tranh, đề xuất kịp thời các giải pháp đối phó

Job Requirements

  • Tốt nghiệp Đại Học Marketing, Quản trị kinh doanh
  • 02 năm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm bên ngành FMCG
  • Kỹ năng Giao tiếp và leadership tốt
  • Anh Văn giao tiếp tốt

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Refer friend

Please fill all field in below refer to friend

Sign In

Choose one of the following sign in methods.