Business Development Manager (B2B) - Ha Noi

Business Development Manager (B2B) - Ha Noi

Work Location: Ha Noi

Job type: Full-Time

Posted: 14-03-2019

Salary: 1,400 - 1,500 USD / Monthly

Email: duyen.tran@40hrs.vn

Job Description

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

Vị trí công việc này sẽ đóng góp gì vào Mục Tiêu & Chiến lược chung của tổ chức và phòng ban? Điều gì đo lường mức độ thành công của vị trí công việc này tại tổ chức?

Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh tại khu vực & triển khai kế hoạch kinh doanh, để đảm bảo mọi hoạt động trong khu vực xuyên suốt, đạt mục tiêu về doanh thu (Revenue), thời gian (Leadtime), lợi nhuận (P&L). 

NHIỆM VỤ CHÍNH 

Xây dựng chiến lược, kế họach kinh doanh 

Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khách hàng tại khu vực quản lý để đảm bảo mục tiêu doanh số.

Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thương hiệu GHN Logsitcs tại khu vực để đảm bảo tăng trưởng khách hàng mục tiêu.

Phát triển khách hàng, doanh thu & thương hiệu GHN Logistics tại khu vực:

Quản lý đội ngũ kinh doanh, triển khai kế hoạch kinh doanh hàng tháng, hàng quí để đảm bảo chỉ tiêu doanh thu hàng tháng, quí, năm.

Lập kế hoạch cho cả team và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ theo chỉ tiêu hàng tháng, quí, năm.

 

Triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ cam kết, và xây dựng uy tín, thương hiệu của GHN Logistics với khách hàng.

Phát triển hệ thống, chính sách 

Nghiên cứu, phân tích & đánh giá việc kinh doanh

Xây dựng và triển khai các hoạt động kinh doanh, chính sách thưởng cho nhân viên kinh doanh

Xây dựng và giám sát việc thực hiện các qui trình liên quan kinh doanh dịch vụ

Quản lý & tối ưu chi phí hoạt động

Xây dựng và triển khai kế hoạch sử dụng hiệu quả chi phí, bao gồm chi phí hoạt động vận hành và chi phí nhân công, đảm bảo mục tiêu cost/Revenue.

Theo dõi & điều chỉnh các kế hoạch, bao gồm hoạt động & chi phí vận hành hàng tháng, số lượng nhân sự & chi phí nhân công hàng tháng để cân đối doanh thu (Revenue) và chi phí (cost) hàng tháng, đảm bảo mục tiêu P&L.

Xây dựng & phát triển đội ngũ:

Triển khai kế hoạch phát triển đội ngũ (tuyển dụng, đào tạo, đánh giá năng lực) hàng tháng, hàng quí gồm đội ngũ kinh doanh, đảm bảo đội ngũ đủ số lượng & chất lượng để đạt mục tiêu kinh doanh & vận hành.

Kết hợp với phòng Nhân sự để triển khai các hoạt động đào tạo đội ngũ đặc thù cho khu vực, nâng cao năng lực chuyên môn tay nghề của nhân viên.

Job Requirements

KIẾN THỨC

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, vận tải, hoặc các ngành có liên quan.

Hiểu biết về dịch vụ khách hàng và quản lý theo hiệu quả công việc

Hiểu biết về việc phát triển kinh doanh sản phẩm /  dịch vụ

Đạt các chứng chỉ đào tạo ngắn hạn các chương trình về kinh doanh, vận tải.

Am hiểu về các xu thế công nghệ, xu thế dịch vụ mới trong vận tải.

THÁI ĐỘ

Tinh thần trách nhiệm.

Tinh thần “CAN DO” và hướng đến kết quả (Result Oriented)

Tư duy “Customer Service”

Cởi mở, khát khao và nhiệt huyết được cống hiến.

KỸ NĂNG

Kỹ năng hoạch định chiến lược về kinh doanh.

Kỹ năng lập báo cáo và phân tích báo cáo.

Kỹ năng thương lượng & đàm phán.

Kỹ năng đào tạo, hướng dẫn, kèm cặp nhân viên.

Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính để tối ưu năng suất.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh khu vực các lĩnh vực vận tải, kho vận, bán lẻ, với qui mô doanh thu 100 tỷ trở lên.

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.