Chuyên viên chính xử lý nợ

Chuyên viên chính xử lý nợ

Work Location: Ha Noi

Job type: Full-Time

Posted: 13-10-2017

Salary: 10,000,000 - 15,000,000 VND / Monthly

Email: lan.nguyen@40hrs.vn

Job Description

Quản lý tài chính:
• Quản lý chi phí xử lý nợ đã được phê duyệt một cách hiệu quả và đúng mục tiêu được duyệt

Trách nhiệm chính:
• Thực hiện công tác xử lý nợ các khoản nợ quá hạn, nợ có vấn đề của danh mục Khách hàng khối RB do nhân viên đang quản lý một cách hiệu quả và đáp ứng được chỉ tiêu thu nợ đề ra hàng tháng, hàng quí và hàng năm
• Hỗ trợ khách hàng của NHBL mà nhân viên đang quản lý thực hiện các cam kết tài chính thông qua việc cung cấp giải pháp thanh toán hợp lý và giám sát chặt chẽ việc thực hiện cam kết của khách hàng;
• Phối hợp chặt chẽ với Trưởng Nhóm Xử lý nợ, các nhân viên khác trong nhóm, Giám Đốc Phòng, Giám đốc Trung tâm Quản lý nợ trong việc triển khai công việc, đảm bảo tuân thủ, hỗ trợ cho việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của nhóm, của phòng và của trung tâm
• Thực hiện việc lưu trữ và bảo quản hồ sơ khách hàng một cách hợp lý, khoa học và sau đó chuyển hồ sơ sang Kho lưu trữ khi KH đã tất toán.
• Hỗ trợ giảm thiểu chi phí xử lý nợ có vấn đề bằng việc báo cáo những trường hợp vi phạm quy định/ chính sách cũng như các quy trình đã được phê duyệt của VIB,
• Chịu trách nhiệm đề xuất, báo cáo, cập nhật thường xuyên phương án xử lý nợ với từng khách hàng, đôn đốc theo dõi khách hàng thực hiện các phương án đã được phê duyệt và báo cáo với các cấp lãnh đạo của nhóm/phòng/trung tâm ngay khi phát sinh các thay đổi trong quá trình xử lý nợ so với phương án đã được phê duyệt
• Kịp thời báo cáo các trường hợp/cá nhân liên quan thiếu trung thực, có dấu hiệu sai phạm, không tuân thủ các quy định hoặc các khoản vay bất thường được nhân viên phát hiện trong quá trình xử lý nợ
• Tuân thủ các quy định về rủi ro hoạt động được đề cập trong các chính sách và hướng dẫn của Ngân hàng
• Hỗ trợ trưởng nhóm trong việc kèm cặp, đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên, chuyên viên và chuyên viên chính trong nhóm để xử lý các hồ sơ nợ khó, hồ sơ phức tạp
• Đề xuất ý kiến/nhận xét với các dự thảo thay đổi trong chính sách tín dụng nếu có
• Hoàn thành các nhiệm vụ khác do trưởng nhóm/ Giám đốc Phòng/ Giám Đốc TT QLN giao

Job Requirements

Bằng cấp và kinh nghiệm/ Kiến thức và kĩ năng/ Ngôn ngữ:
• Có bằng cử nhân, ưu tiên ngành Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, hoặc chuyên ngành Luật
• Kinh nghiệm trong xử lý nợ, ưu tiên kinh nghiệm xử lý nợ tại các ngân hàng; công ty quản lý tài sản; công ty tài chính; công ty/ văn phòng luật, và/ hoặc có kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan/ tổ chức như tòa án, viện kiểm sát, thi hành án, công an, thừa phát lại v.v
• Kinh nghiệm trong việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh, quản lý chi phí
• Kinh nghiệm quản trị sự thay đổi liên tục, bảo đảm việc đáp ứng các mục tiêu kinh doanh chính
• Có khả năng quản lý danh mục
• Có khả năng lập kế hoạch/ phương án, thực hiện và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch/phương án được phê duyệt
• Có khả năng kèm cặp, đào tạo nhân viên

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.