Chuyên viên thu nợ tín chấp

Chuyên viên thu nợ tín chấp

Work Location: Ha Noi

Job type: Full-Time

Posted: 21-11-2017

Salary: Competitive

Email: hoa.nguyen@40hrs.vn

Job Description

- Nhận danh sách khách hàng nợ tín chấp từ cấp trên phê duyệt.
- Triển khai đánh giá khoản nợ, gặp trực tiếp khách hàng và đưa ra phương án xử lý nợ hiệu quả
- Xử lý khiếu nại đối với khách hàng thuộc trách nhiệm quản lý

Job Requirements

Chia sẻ trong quá trình phỏng vấn

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.