Giám đốc Tín dụng Tín chấp/Thế chấp/ TCKD

Giám đốc Tín dụng Tín chấp/Thế chấp/ TCKD

Work Location: Ha Noi

Job type: Full-Time

Posted: 12-10-2017

Salary: Negotiate

Email: chidung.nguyen@40hrs.vn

Job Description

1. Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh
Tư vấn, hỗ trợ Giám dốc Hub quản lý điều hành mảng kinh doanh Tín chấp/Thế chấp/TCKD do mình trách
- Nghiên cứu thị trường và tình hình dân cư trên địa bàn, tình hình các Khách hàng hiện hữu để thu thập thông tin liên quan phục vụ cho việc xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, cách thức, biện pháp tiếp cận, tiếp thị. Đồng thời, không ngừng tạo dựng các mối quan hệ với chính quyền, tổ chức, hiệp hội, cá nhân... nhằm phục vụ cho việc phát triển Khách hàng.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động hướng tới từng đối tượng Khách hàng mục tiêu để chào bán các sản phẩm
Tín dụng phù hợp  (SPTD theo quy định của TGD RB trong từng thời kỳ) nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
- Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của trung tâm bao gồm các đội ngũ bán hàng thông qua việc phân bổ các nguồn lực, phân công công việc, thời gian thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện nhằm đưa ra các biện pháp tăng cường hiệu quả triển khai, hỗ trợ CBNV trung tâm hoàn thành nhiệm vụ;
- Huấn luyện, đào tạo CBNV Bộ phận Tín chấp/Thế chấp/TCKD. Định hướng lộ trình phát triển cho CBNV phù hợp qui định về lộ trình phát triển do MSB và TGĐ RB qui định.
- Thực hiện báo cáo các công việc, đề xuất/góp ý/ cho cấp quản lý trực tiếp về các công việc, sản phẩm, quy trình đã thực hiện, và  các cấp LD khác khi có yêu cầu (bao gồm cả  giải quyết khiếu nại với KH, báo cáo Quản lý rủi ro...) thuộc thẩm quyền.
2. Quản lý chất lượng dịch vụ:
Tổ chức thực hiện, đôn đốc , giám sát để đảm  bảo chất lượng dịch vụ tại TTKHCN đạt các tiêu chuẩn về :
- 4C: Tổ chức thưc hiện theo tiêu chuẩn 4c  về:  " Chào - Cười - Cám ơn - Chúc" nhằm đem đến cho khách hàng sự hài lòng khi giao dịch và sử dụng dịch vụ, sản phẩm của Maritime Bank. 
-  5S:  Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, sẵn sàng, săn sóc cơ sở vật chất, những vật dụng hồ sơ, tài liệu cần thiết nhằm xây dựng hình ảnh Ngân hàng với không gian chuyên nghiệp, mang lại sự thuận tiện, hài lòng cho khách hàng.
- Thực hiện đúng kỹ năng giao tiếp và quy trình giải quyết khiếu nại và thắc mắc của KH
3.  Quản lý nhân sự:
- Quản lý hoạt động của toàn đội ngũ bán hàng tại Bộ phận Tín chấp/Thế chấp/TCKD thông qua việc  phân công công việc, giám sát, đánh giá, khuyến khích, đề xuất khen thưởng, kỷ luật theo QD của MSB đối với CBNV;
-Thực hiện đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ, phổ biến chuyên môn nghiệp vụ  cho nhân viên bán hàng của Trung tâm để xây dựng  đội ngũ của đơn vị có chuyên môn vững, kỹ năng bán hàng tốt .
- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện  KPI và  chính sách nhân sự của MSB cho nhân viên Trung tâm
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vịJob Requirements

1. Trình độ:
- Tốt nhiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh…
- Ngoại ngữ: Giao tiếp bằng tiếng Anh
- Vi tính: Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng
2. Kinh nghiệm:
- Thâm niên 5 năm bán hàng hoặc 03 kinh nghiệp về nghiệp vụ ngân hàng và 01 năm nghiệp vụ bán hàng trở lên (ở ngân hàng khác), trong đó 3 năm gần nhất đánh giá từ A3 trở lên
- It nhất 2 năm phụ trách Chi nhánh, Phòng giao dịch có quy mô trung bình/khá
- Đã thực hiện thành công việc bán  SP  tín dụng tín chấp
/Thế chấp/HKD và DN vừa, DN nhỏ  từ 3 năm trở lên.

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.