Interpreter (Japanese)

Interpreter (Japanese)

Work Location: Dong Nai

Job type: Full-Time

Posted: 31-07-2018

Salary: 15,000,000 - 25,000,000 VND / Monthly

Email: nga.le@40hrs.vn

Job Description

  • Có kinh nghiệm thì tốt, nếu không sẽ được đào tạo.
  • Thông dịch kiêm thư ký

Job Requirements

  • Lưu loát tiếng Nhật, đặc biết nghe và nói ( giao tiếp tiếng anh ở mức độ cơ bản)

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.