Logistics Manager | 40HRS

Logistics Manager

Work Location: Ho Chi Minh

Job type: Full-Time

Posted: 25-07-2018

Salary: 25,000,000 - 30,000,000 VND / Monthly

Email: nga.le@40hrs.vn

Job Description

 • Giao nhận:
 • Quản lý Bộ phận Giao nhận, lập và triển khai các kế hoạch giao nhận hàng hóa trên toàn quốc;
 • Làm việc với các nhà thầu vận tải, quản lý cước vận tải, theo dõi, giám sát, phân tích biến động giá cước vận tải
 • Xây dựng các quy trình Kho - Vận tổng quát
 • Kho vận:
 • Quản lý, điều hành bộ phận kho vận. Lập và triển khai các hoạt động quản lý nhập xuất hàng hóa, bảo quản hàng hóa tại các kho của Công ty
 • Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc cập nhật các số liệu kho vận
 • Đảm bảo ATLĐ & PCCC
 • Báo cáo quản trị kho - vận hàng tháng

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Đại Học trở lên - Quản trị kinh doanh/Kế toán/Logistics/Kho vận
 • 8-10 năm trở lên trong lĩnh vực logistics
 • Tiếng Anh giao tiếp

 

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Refer friend

Please fill all field in below refer to friend

Sign In

Choose one of the following sign in methods.