Phó Giám Đốc Kinh Doanh ống hạ tầng.

Phó Giám Đốc Kinh Doanh ống hạ tầng.

Work Location: Ha Noi

Job type: Full-Time

Posted: 23-10-2017

Salary: Competitive

Email: hoa.nguyen@40hrs.vn

Job Description

1.      Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh hàng tháng/quý/năm theo chỉ tiêu của ngành được giao.

2.      Xây dựng, củng cố mối quan hệ hợp tác thân thiết với khách hàng, đối tác của Công ty. Thực hiện CRM theo quy định của Công ty.

3.      Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh của ngành theo định hướng của Công ty.

4.      Hỗ trợ Giám đốc kinh doanh Quản lý các nguồn lực được công ty giao, bao gồm nhân sự, hệ thống khách hàng.

5.      Đào tạo, truyền đạt, hướng dẫn nhân viên trực thuộc hiểu đúng, đủ các quy định của Công ty có liên quan, đặc biệt là các chương trình/chính sách bán hàng, chămsóc khách hàng.

6.      Lập kế hoạch phát triển nhân lực và thực hiện đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lựcvà động lực đội ngũ nhân sự trực thuộc, nhằm đảm bào hoàn thành chỉ tiêu bánhàng của Công ty.

7.      Pháthiện, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Xây dựng lực lượng kế thừa cho những vị trí quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty và nhân viên.

8.      Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc.

 

Job Requirements

1.      Trình độ: Cử nhân Kinh tế/Quản trị kinh doanh, các ngành liên quan

2.      Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực kinh doanh B2B và ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trở lên.

     Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, cấp thoát nước

3.      Kiếnthức:

-         Kiến thức về Quản trị kinh doanh, Marketing.

-         Kiến thức quản trị tài chính/nhân sự căn bản.

4.      Kỹ Năng

-         Xây dựng mối quan hệ thân thiết, chân thành với khách hàng quan trọng & tiềm năng tại địa bàn được giao.

-         Có khả năng quản lý, điều hành, tổ chức và phát triểnkhu vực kinh doanh, khách hàng và đội ngũ phụ trách.

-         Có khả năng phân tích, nghiên cứu thị trường, hoạchđịnh, xây dựng kế hoạch bán hàng cho vùng/khu vực phụ trách.

-         Có khả năng tư duy, phân tích, kiểm soát, giải quyết công việc độc lập. 

5.      Tháiđộ, tính cách, phẩm chất:

-         Làm việc dưới áp lực cao, nhạy bén.

-         Trung thực, siêng năng, nỗ lực phấn đấu trong côngviệc.

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.