PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KD BĐS NGHỈ DƯỠNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KD BĐS NGHỈ DƯỠNG

Work Location: Ho Chi Minh

Job type: Full-Time

Posted: 27-02-2018

Salary: 4,000 - 7,000 USD / Monthly

Email: thuong.lac@40hrs.vn

Job Description

 

 • Quản lý điều hành và chịu trách nhiệm toàn bộ đối với mảng kinh doanh Bất động sản nghỉ dưỡng của Công ty.
 • Nghiên cứu chính sách bán hàng của đối thủ trên thị trường, nhu cầu của khách hàng;
 • Tham mưu, xây dựng chính sách bán hàng, bao gồm chính sách về giá, khuyến mãi, chiết khấu & các chương trình quảng bá, tiếp cận đến khách hàng.
 • Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch kinh doanh đã đề ra, bao gồm: lập mục tiêu (Phương hướng, doanh thu, thị trường, khách hàng), kế hoạch bán hàng (tỷ lệ chiết khấu, phương thức bán hàng, giảm giám khuyến mãi, hạch toán tài chính.) và thực hiện tổ chức triển khai bán các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng trong ngắn, trung và dài hạn. Hoàn thành chỉ tiêu, doanh số được giao theo từng dự án.
 • Tìm kiếm và phát triển quan hệ với các khách hàng & đối tác tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng.
 • Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị.
 • Xây dựng, phát triển đội ngũ kinh doanh và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh mảng BĐS nghỉ dưỡng; Tuyển dụng và tiến hành huấn luyện đội ngũ.
 • Phối hợp với Phòng/ban liên quan để phân tích và đề xuất phương án kinh doanh cho phần dự án tiền khả thi;
 • Thực hiện công tác tham mưu cho TGĐ, HĐQT trong công các vấn đề:

Job Requirements

 • Có chứng chỉ chuyên sâu về ngành nghề liên quan (trường hợp không tốt nghiệp chuyên ngành).
 • Có chứng chỉ bồi  dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về các nguyên tắc quản trị, kinh doanh bao gồm hoạch định chiến lược, phân bổ nguồn lực, phối hợp hoạt động với các đơn vị khác.
 • Có kiến thức pháp luật về kinh doanh bất động sản
 • Kinh nghiệm ít nhất 07 năm trong lĩnh vực kinh doanh BĐS nghỉ dưỡng;
 • Ít nhất 5 năm trong vị trí lãnh đạo cấp trung (từ Trưởng phòng trở lên) ở Công ty có quy mô hoạt động tương đương.
 • Có kiến thức chuyên sâu về kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng;
 • Có khả năng thiết lập các quy định, quy trình, biểu mẫu, công cụ quản lý phục vụ công tác chiến lược, phát triển kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng.
 • Có khả năng quản lý, điều phối, phân công công việc phù hợp, hiệu quả.
 • Có khả năng làm việc nhóm và lãnh đạo mọi ngườiđạt được mục tiêu đề ra.
 • Có khả năng thiết lập và quản lý mục tiêu cá nhân.
 • Có khả năng phối hợp công việc, tương tác với đội nhóm.
 • Có khả năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ.
 • Có khả năng đánh giá và nhận định về con người
 • Trung thực, năng động, sáng tạo
 • Hòa đồng, điềm tĩnh, trung thực.
 • Tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc.
 • Điềm tỉnh, chín chắn trong lời nói và hành vi.
 • Kiên trì, bền bỉ đối mặt với những thử thách
 • Cẩn thận với từng chi tiết nhỏ trong suốt quá trình làm việc.
 • Sức khỏe tốt, sẳn sàng đi công tác xa

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.