Planning Manager | 40HRS

Planning Manager

Work Location: Ho Chi Minh

Job type: Full-Time

Posted: 13-08-2018

Salary: 25,000,000 - 35,000,000 VND / Monthly

Email: nga.le@40hrs.vn

Job Description

 • Lập kế hoạch sản xuất theo Hoạch Định Bán Hàng của Nội Địa và Xuất Khẩu
 • Theo dõi tiến độ sản xuất/ bán hàng/ tồn kho thành phẩm để đáp ứng đúng tiến độ giao hàng Kinh Doanh Nội Địa và Xuất Khẩu
 • Lập nhu cầu mua nguyên phụ liệu, xác định tiến độ Nguyên Vật Liệu về kho để đáp ứng cho sản xuất theo kế hoạch sản xuất đã được duyệt.
 • Cân đối ngân sách theo tồn kho và nhu cầu
 • Kế hoạch hàng năm – sản lượng bán hàng/ nguyên vật liệu/ tồn kho
 • Xác định và theo dõi tiến độ nhập/ xuất nguyên vật liệu để đáp ứng cho sản xuất
 • Kiểm tra kết quả thực hiện giữa kế hoạch và thực tế 
 • Đánh giá kết quả thực hiện và tìm ra biện pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất
 • Cân đối hiệu suất sản suất, chi phí tồn kho, chi phí nhập hàng ở mức hiệu quả nhất

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Đại Học, Chuyên nghành kinh tế, QTKD, quản lý công nghiệp, ...
 • Hiểu biết về phương pháp lập và triển khai KHSX tại các nhà máy, tính toán chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân sự, qui trình sản xuất, chất lượng hàng hóa.
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Tiếng anh giao tiếp tốt

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Refer friend

Please fill all field in below refer to friend

Sign In

Choose one of the following sign in methods.