Priority Relationship Manager

Priority Relationship Manager

Work Location: Ha Noi

Job type: Full-Time

Posted: 21-11-2017

Salary: Competitive

Email: hoa.nguyen@40hrs.vn

Job Description

CÓ kinh nghiệm làm khách hàng VIP tại các ngân hàng hoặc làm đối tác của các công ty BHNT ngồi tại các ngân hàng

Job Requirements

Chia sẻ trong quá trình phỏng vấn

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.