R&D Director | 40HRS

R&D Director

Work Location: Ho Chi Minh

Job type: Full-Time

Posted: 25-04-2022

Salary: 120,000,000 - 150,000,000 VND / Monthly

Email: phong.tram@40hrs.vn

Job Description

·         Hoạch định, triển khai thực thi các chiến lược, mục tiêu, sáng kiến của R&D trong ngắn hạn và dài hạn phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

·         Xây dựng, cập nhật và tổ chức thực hiện hệ thống các chính sách, quy trình, quy định, công cụ vận hành có liên quan đến R&D theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Bao gồm, xem xét đưa vào áp dụng các thực hành tốt trên thế giới, trên thị trường, hướng đến công nghệ số hóa, tự động hóa hệ thống, công cụ... nghiên cứu và phát triển liên quan tới quy trình công nghệ, sản phẩm, bao bì.

·         Tiếp cận, nắm bắt xu hướng thị trường trong và ngoài nước nhằm tối đa hóa cơ hội phát triển sản phẩm mới.

·         Quản lý thực hiện quy trình phát triển sản phẩm mới từ sáng kiến, công thức, thí nghiệm, thử nghiệm và hoàn chỉnh sản phẩm cuối cùng

·         Quản lý, phát triển danh mục sản phẩm, quản lý các hồ sơ/ tài liệu liên quan tới dự án phát triển sản phẩm, bao bì, công nghệ đảm bảo tuân thủ luật định.

·         Thiết lập, phát triển, duy trì mối quan hệ với các đối tác, các viện nghiên cứu dinh dưỡng, cơ quan nhà nước có liên quan nhằm hỗ trợ cho các quyết định liên quan tới chức năng công việc.

·         Xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia R&D với chuyên môn vượt trội, hiệu suất cao và có tính kế thừa.

·         Quản trị các chỉ số hoạt động chính (KPIs) của R&D, thiết lập chỉ tiêu, đánh giá và đo lường định kỳ để có các hoạt động cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho R&D. Hoạch định, triển khai thực thi các dự án tiết kiệm chi phí liên quan tới công nghệ, sản phẩm, bao bì.

·         Đề xuất, tham vấn cho BOD ra các quyết giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của chức năng R&D, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Cung cấp các tham vấn, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật cho các phòng ban liên quan giúp xử lý công việc được tối ưu.

Job Requirements

·         Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Kỹ thuật hóa học/Công Nghệ Thực phẩm Công nghệ sinh học hoặc các ngành có liên quan

·         Ứng viên đã kinh nghiệm ở vai trò tương đương ít nhất 5 năm trong ngành Sữa/ Nước Giải Khát/ FMCG, quy mô công ty >2000 nhân viên/ doanh thu >3000 tỉ VND/ năm.Đã tạo ra những sản phẩm gây tiếng vang và thành công trên thị trường Việt Nam & xuất khẩu.

·         Tầm nhìn, tư duy chiến lược dài hạn.

·         Nhạy bén trong kinh doanh.

·         Tạo ảnh hưởng đến người khác.

·         Xây dựng và phát triển đội ngũ.

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Refer friend

Please fill all field in below refer to friend

Sign In

Choose one of the following sign in methods.