RM SME (Senior)

RM SME (Senior)

Work Location: Ha Noi

Job type: Full-Time

Posted: 21-11-2017

Salary: Competitive

Email: hoa.nguyen@40hrs.vn

Job Description

1. Am hiểu khách hàng

 Thu thâp̣ / tìm hiểu những nhận định , nguồn khách hàng tiềm năng (leads) nhằm hiểu rõđăc̣ điểm , nhu cầu, thị trường, SP ngân hàng cạnh tranh… của phân khúc / tiểu phân khúc thuộc MSME, SME (doanh thu năm < 200 tỷ đồng)

 Thu thâp̣ , phân tích thông tin về khách hàng , tình hình hoạt động /phương thức/ phương án kinh doanh , BCTC,... nhằm am hiểu khách hàng , nhu cầu và có khả năng tư vấnphương án kinh doanh cho KH

2. Sản phẩm và Giá: các SP và chính sách giá SP được chào bán:

 Sản phẩm dịch vụ (SPDV) chuẩn, gói SP, chương trình kinh doanh (CTKD) bao gồm huy động, tín dụng, dịch vụ, tài trợ thương mại, ngoại hối, sản phẩm phái sinhdành cho MSME, SME

 Bao gồm các khoản cấp tín dụng có TSBĐ là khoản phải thu , hàng hóa, cho vay dưạ trên dòng tiền, tín chấp; tài trợ trung dài hạn trọn gói; 

Các SP, chương trình bán thêm, bán chéo thuộc PFS, WB… theo điṇ h hướng của TCB

3. Bán hàng và dịch vụ

3.1. Tiếp cận, thiết lập quan hệ với KHDN mớ i:

 Chủ động hẹn gặp, tiếp câṇ KH theo leads được phân công hoặc tự tim kiếm; tư vấn SPDV, gói SP, CTKD, giải pháp tài chính,giá và điều kiêṇ kèm theo…Ưu tiên tiếp cận doanh nghiệp SME.

 Xây dưṇ g và phá t triển quan h ệ với KH nhằm tăng quy mô giao dịch, thị phần hầu bao (wallet share) của KH tại TCB 3.2. Duy trì , phát triển quan hệ đối với KH hiện hữu

 Quản lý danh mục KH hiện hữu (về doanh số, chất lượng, cấu trúc...) theo mục tiêu, định hướng kinh doanh mảng BB

Job Requirements

Bằng cấp: Trình độ đai học chuyên ngành Kinh tế/ Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh.

2 Kiến thức chuyên môn

2.1 Hiểu chiến lược của TCB; chiến lược và mô hình kinh doanh KHDN; giá trị cốt lõi TCB, DNA, đạo đức nghề nghiệp, vai trò của vị trí 

2.2 Am hiểu về đăc̣ điểm, nhu cầu, thị trường, cạnh tranh của KHDN thuộc phân khúc/ tiểu phân khúc MSME, SME và am hiểu khách hàng trong danh mục quản lý 

2.3 Am hiểu về SPDV, quy trìnhcung ứng SPDVđối vớ i MSME, SME 

2.4 Am hiểu về các quy điṇ h của Pháp luâṭ liên quan lañ h vưc̣ ngân hàng, đặc biệt là các quy định pháp luật liên quan KHDN 

3 Kinh nghiệm: Tối thiểu 4 năm trong lañ h vưc̣ bán hàng đối với KHDN Đạt 

4 Ngoại ngữ: tối thiểu TOEIC 550 hoặc tương đương

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.