Sales Manager

Sales Manager

Work Location: Ha Noi

Job type: Full-Time

Posted: 21-09-2020

Salary: Negotiate

Email: trang.lelinh@40hrs.vn

Job Description

- kinh doanh, phát triển kinh doanh, tìm kiếm KH mới, hướng dẫn, tư vấn, training cho nhân viên. 

- quản lý phòng kinh doanh, thúc đẩy doanh số

Job Requirements

- tiếng Anh giao tiêp thành thạo 

- có từ 3 năm kinh nghiệm quản lý sales

- nắm bắt tâm lý KH hạng sang

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.