Tour Operator (Australia)

Tour Operator (Australia)

Work Location: Ho Chi Minh

Job type: Full-Time

Posted: 28-11-2017

Salary: Negotiate

Email: loc.huynh@40hrs.vn

Job Description

 • Outbound: Là người chịu trách nhiệm nhận và báo giá dịch vụ land services với các nhà cung cấp. Quản trị, cập nhật hồ sơ, dữ liệu, thông tin đối tác và hổ trợ về dịch vụ.
 • Khi cần thiết có thể là một cầu nối cho khách hang tiếp xúc lúc có vấn đề xảy ra.
 • Outbound: Hỗ trợ việc cập nhật dữ liệu thông tin mới về sản phẩm
 • Làm cầu nối giữa các services ở Úc và Vietnam
 • Phụ trách việc tập hợp đầy đủ các giấy tờ kế toán (hóa đơn bán hàng, hóa đơn dịch vụ, thông tin khách hàng) trên những hồ sơ được giao
 • Quyết toán việc bán hàng trong tháng/quí/năm
 • Báo cáo tình hình booking/request trong tháng/quí và đánh giá đối tác
 • Báo cáo các khảo sát, đánh giá, phản hồi về sản phẩm, dịch vụ khi được yêu cầu
 • Theo dõi, hoàn thành

Job Requirements

 • Tiếng Anh: fluent. 
 • Trình độ tin học
 • MS Office, internet
 • Kiến thức liên quan (hoặc sẽ được đào tạo)
 • Hiểu biết về sản phẩm Úc
 • Kỹ năng liên quan (hoặc sẽ được đào tạo)
 • Kỹ năng quản lý hồ sơ, biết phân luồng để giải quyết khối lương công việc lớn không bị nhầm lẫn
 • Kỹ năng ra quyết định trong quyền hạn được giao
 • Giao tiếp với đồng nghiệp

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.