Giám đốc Nhãn hàng Kẹo

Giám đốc Nhãn hàng Kẹo

Work Location: Ha Noi

Job type: Full-Time

Posted: 28-11-2017

Salary: Competitive

Email: hoa.nguyen@40hrs.vn

Job Description

Tham mưu GĐMKT

 • Tham gia trực tiếp trong việc xây dựng mục tiêu - Chiến lược kinh doanh của ngành hàng mình quản lý

Hoạch định

 • Lập kế hoạch các nhóm công việc trong phạm vi hoạt động của ngành hàng, góp phần đạt mục tiêu doanh số - lợi nhuận của Công ty.
 • Xây dựng các kế hoạch dài hạn cho ngành hàng, và  triển  khai  cho  các Quản Lý Nhãn hàng + Trợ Lý Nhãn hàng thực hiện kế hoạch cho từng nhãn hàng mình quản lý
 • Phân bổ ngân sách
 • Phân bổ và kiểm soát ngân sách cho từng hạng mục, tiến độ công việc và triển khai các hoạt động KMT nhãn đạt hiệu quả..

Quản lý điều hành nhân sự, các hoạt động của MKT đạt hiệu quả

 • Kiểm soát ngân sách hoạt động của từng nhóm công việc và triển khai các hoạt động KMT đạt hiệu quả.
 • Lên kế hoạch DME  tổng và phân bổ cho ngành hàng dựa trên kế hoạch DS và ngân sách đã được duyệt
 • Triển  khai  cho  các  Quản Lý Nhãn hàng lên  kế  hoạch  chi  tiết  cho nhãn hàng mình quản lý.
 • Quản lý và sử dụng hiệu quả chi phí DME thích ứng theo từng thời điểm và từng chủng loại ngành hàng

Phối hợp

 • Đảm bảo góp phần đạt mục tiêu doanh số công ty - Line sản phẩm và lợi nhuận (cải tiến và phát triển sản phẩm);
 • Phối hợp các khối khác trong công ty nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả trong hoạt động KMT.

Job Requirements

 

Chia sẻ trong quá trình phỏng vấn

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.