Giám Đốc Quản lý Khối lượng – Chi phí

Giám Đốc Quản lý Khối lượng – Chi phí

Work Location: Ho Chi Minh

Job type: Full-Time

Posted: 05-12-2017

Salary: Competitive

Email: hoa.nguyen@40hrs.vn

Job Description

  • Chịu trách nhiệm cao nhất đối với toàn bộ hoạt động của Phòng khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
  •  Xây dựng quy chế tổ chức Phòng, quy trình, cơ cấu tổ chức bộ máy họat động; đệ trình TGĐ công ty duyệt; khi Phòng cần thay đổi quy chế, cơ cấu tổ chức thì phải được TGĐ công ty chấp thuận bằng văn bản
  • Lãnh đạo, quản lý, điều hành Phòng để thực hiện tốt nhiệm vụ
  • Quản lý tổ chức thực hiện, điều hành mọi hoạt động của ban. Phát huy dân chủ để tập trung trí tuệ, sức lực và sáng tạo của cán bộ trong Phòng. GĐ Phòng QLKL-CP tổ chức kiểm tra, ký tất cả các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình cũng như kết quả thực hiện công việc theo ủy quyền của TGĐ công ty và chịu trách nhiệm hoàn toàn về các quá trình cũng như kết quả đó.
  •  Báo cáo kết quả làm việc
  •  Tham gia các cuộc họp
  •  Hỗ trợ hoạt động của các tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên

Job Requirements

1

Yêu cầu về chuyên môn

 

2

Năng lực / kỹ năng

-      Có kỹ năng lãnh đạo nhân viên.

-      Có tầm nhìn, tư duy có hệ thống, có năng lực xét đoán và quyết đoán

-      Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc.

-      Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

-      Khả năng giao tiếp tốt.

-      Kỹ năng thương lượng, đàm phán.

-      Có kỹ năng phân tích và dự báo giá cả thị trường

3

Trình độ học vấn/chuyên môn

-      Bằng đại học/sau đại học chuyên ngành xây dựng, kiến trúc hoặc kinh tế xây dựng

-      Trình độ trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế xây dựng.

4

Số năm kinh nghiệm làm việc

-      Trên 5 năm ở vị trí tương đương.

5

Giới tính/Độ tuổi/Ngoại hình/ Sức khỏe

-      Nam > 30 - 55 tuổi/Dễ nhìn, cao ráo, nam tính/Tốt

6

Trình độ ngoại ngữ / tin học

-      Thông thạo tiếng Anh.

-      Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm phục vụ cho công tác lập kế hoạch

7

Các yêu cầu khác (nếu có)

-      Đã tham gia các khóa học xây dựng và quản lý dự án

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.