Brand manager

Brand manager

Work Location: Ho Chi Minh

Job type: Full-Time

Posted: 10-10-2017

Salary: Negotiate

Email: chidung.nguyen@40hrs.vn

Job Description

Mô Tả Công Việc

 • Xây dựng, triển khai và giám sát các hoạt động, chương trình của nhãn hàng nhằm đảm bảo việc hoàn thành các KPI của nhãn hàng và đạt được các mục tiêu về truyền thông thương hiệu, tăng trưởng doanh thu của công ty đặt ra cho nhãn hàng trong ngắn, trung và dài hạn.

Xây dựng, triển khai chiến lược truyền thông và kế hoạch quản trị nhãn hàng.

 • Tỷ trọng: 20%
 • 1.     Xây dựng chiến lược truyền thông, kế hoạch phát triển nhãn hàng trong dài hạn (từ 3 đến 5 năm).
 • 2.     Xây dựng KIP cho nhãn hàng, cũng là KPI của phòng.
 • 3.     Xây dựng kế hoạch ngân sách năm của nhãn hàng.

Xây dựng, giám sát việc thực hiện các kế hoạch truyền thông, tiếp thị của nhãn hàng.

Tỷ trọng: 50%

 • 1.     Xây dựng chuỗi giá trị hình ảnh của nhãn hàng và truyền thông thống nhất trển tất cả các kênh và công cụ truyền thông.
 • 2.     Đưa ra định hướng và nội dung, hình ảnh để xây dựng, triển khai kế hoạch truyền thông, tiếp thị, khuyến mãi theo năm của nhãn hàng.
 • 3.     Giám sát việc xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy doanh thu, quảng bá nhãn hàng, bao gồm:
 • Các chương trình trọng điểm vào các dịp lễ hội mua sắm lớn trong năm.
 • Các chương trình khai trương điểm bán mới
 • ·         Các chương trình triễn lãm, hội chợ, sự kiện, tài trợ, hợp tác với các thương hiệu/nhãn hàng khác.
 • ·         Các chương trình phát sinh khác.
 • 1.     Xây dựng kế hoạch truyền thông nhãn hàng, tiếp thị, khuyến mãi thúc đẩy doanh thu tại từng khu vực, chi nhánh, thị trường dựa trên định hướng chiến lược, mục tiêu ngắn, trung và dài hạn của công ty.
 • 2.     Giao KPI cho từng trợ lý nhãn hàng để đo lượng việc thực hiện các chương trình theo kế hoạch. Giám sát, kiểm soát việc lên kế hoạch làm việc để hoàn thành các KPI của từng trợ lý nhãn hàng.
 • 3.     Phân bổ ngân sách cho từng nhóm chương trình/chi nhánh/kênh truyền thông, giám sát việc xây dựng và sử dụng ngân sách của nhãn  hàng.
 • 4.     Xây dựng được kế hoạch sản phẩm truyền thông và kế hoạch truyền thông cho từng dòng sản phẩm, bộ sưu tập của từng nhãn hàng.
 • 5.     Giám sát việc lên bảng tiến độ thực hiện, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng phòng ban, đơn vị, chi nhánh trong việc triển khai các chương trình truyền thông, tiếp thị của nhãn hàng. Định kỳ rà soát, nhắc nhỏ, đánh giá khách quan và các biện pháp khắc phục để đảm bảo các chương trình triển khai đúng tiến độ và hiệu quả
 • 6.     Xây dựng kế hoạch làm việc của phòng, định kỳ rà soát, nhắc nhở, đánh giá khách quan và các biện pháp khắc phục để đảm bảo các công việc triển khai đúng tiến độ và hiệu quả.

 

Phối hợp làm việc với các khối, phòng ban, đơn vị lien quan theo đúng quy trình, quy định của công ty.

Tỷ trọng: 20%

 • Phối hợp với các phòng ban thuộc khối Marketing cũng như các phòng ban thuộc các khối Kinh Doanh, Nguồn Nhân Lực, Tài Chính Kế Toán, Chi Nhánh, Hệ Thống Cửa Hàng theo đúng quy trình, quy định của công ty để định hướng cho nhãn hiệu làm việc và triển khai thực hiện các chương trình truyền thông, tiếp thị của nhãn hiệu.
 • Phối hợp với Phòng Quản Trị Hiệu Quả, Phòng Bán Lẻ, Khối Cung Ứng, Chi nhánh và các đơn vị, phòng ban có liên quan khác thực hiện các chương trình khảo sát, đánh giá thị trường, khách hàng mục tiêu, chính sách giá, hàng hóa, đánh giá các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp đối với nhãn hàng để từ đó đưa ra các định hướng, giải pháp và xây dựng các chương trình nhăm đạt các mục tiêu về quảng bá thương hiệu, tăng trưởng doanh thu và tạo ưu thế cạnh tranh cho các nhãn hàng.
 • Truyền thông kiến thức của các nhãn hàng và thông tin về các chương trình truyền thông, tiếp thị của các nhãn hàng xuyên suốt trong nội bộ công ty.
 • Tham gia các dự án chung của công ty theo các quyết định thành lập ban dự án, quyết định bổ nhiệm, phân công công nhiệm vụ của Giám Đốc.

 

Xây dựng qui trình làm việc & huấn luyện đào tạo chuyên môn

Tỷ trọng 10%

 •   Xây dựng cơ cấu bộ phận, quy trình làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc của nhãn hàng phụ trách.
 •   Đảm bảo từng nhân viên trong bộ phận nhãn hàng phụ trách có mô tả công việc, KPI và kế hoạch làm việc đáp ứng yêu cầu công việc.
 •     Theo dõi, đánh giá, động viên và hướng dẫn chuyên môn, truyền đạt kinh nghiệm, đề xuất các chương trình đào tạo thích hợp cho từng nhân viên trong nhãn hiệu phụ trách hoàn thành kế hoạch công việc, KPI.
 •   Xây dựng văn hóa làm việc đội nhóm một cách tích cực.
 •   Đánh giá đúng năng lực của từng các nhân, đưa ra các đề xuất tăng, giảm, thuyên chuyển, thay đổi nhân sự để đảm bảo việc hoạt động hiệu quả của nhãn hàng.

Job Requirements

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

1.     Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học - Chuyên ngành QTKD/Marketing

2.     Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Giao tiếp lưu loạt băng tiếng Anh, sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành kinh tế, Marketing trong công việc.

3.     Các học vấn khác cần cho ngành nghề:

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

1.     Số năm kinh nghiệm liên quan: Ít nhất 3 năm trong vị trí quản lý nhãn hiệu.

2.     Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại:

·         Kinh nghiệm trong quản trị nhân sự, lãnh đạo đội nhóm thành công, đã từng đảm trách công việc tương tự trong ngành tiêu dùng nhanh/bán lẻ/thời trang.

·         Kinh nghiệm trong việc thực hiện thành công các dự án truyền thông nhãn hiệu gây tiếng vang trên thị trường.

CÁC KỸ NĂNG

1.     Kỹ năng công việc:

·         Thông thạo vi tính văn phòng.

·         Đọc hiểu các bảng phân tích, báo cáo số liệu kinh doanh, tài chính kế toán.

1.     Kỹ năng mềm:

·         Ngoại hình ưa nhìn, phong cách thời trang phù hợp vời ngành hàng trang sức cao cấp.

·         Kỹ năng giao tiếp, thương lượng.

·         Kỹ năng giải quyết vấn đề.

·         Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng thuyết trình tốt.

1.     Yêu thích thời trang & trang sức

CÁC YÊU CẦU KHÁC

1.     Chấp nhận đi công tác trong và ngoài nước thường xuyên.

2.     Linh động về thời gian làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu từ các chương trình

NĂNG LỰC CÁ NHÂN CẦN THIẾT CHO CÔNG VIỆC

(Chọn tối đa 8 năng lực cần thiết và quan trọng nhất để đảm nhận được vị trí công việc này)

1.     Kha năng tu duy chiến lược.

2.     Trách nhiệm

3.     Khả năng gây ảnh hưởng

4.     Quản lý con người

5.     Phát triển con người

6.     Phương pháp/cách tiếp cận một cách hệ thống

7.     Phân tích và Phán đoán

8.     Giao tiếp hiệu quả

9.     Trung thực, nhiệt tinh

10.  Chủ động trong công việc

Jobs You May Be Interested

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.